Slovník pojmů

V seriálu se objevuje spousta specifických výrazů, kterými jsou označováni lidé či situace. Abyste se ve světě loutek neztratili, připravili jsme pro vás malý slovníček pojmů používných v titulcích, na nichž jsme se dohodli ještě před začátkem seriálu.

Pojmy z první série

Agent Active
Obyvatel Domu loutek s otištěnou osobností.
Dům loutek Dollhouse
Centrála tajné organizace na splněná přání, ve které loutky žijí.
Loutka Doll
Obyvatel Domu loutek bez osobnosti – své či otištěné.
Loutkař Dollmaster
Technik, který prování otisky a zákroky. Může být přeloženo také jako Pán loutek. V tomto případě Topher.
Otisk Imprint
Profil osobnosti, který je nahrán do Loutky. Většinou se skládá z několika skutečných lidí.
otisknout to imprint
Nahrát profil do Loutky.
Patron Handler
Pro Loutku/Agenta je to autoritativní osobnost, která na Agenta dohlíží při jeho úkolech.
Úkol Engagement
poslání Agenta vyplývající z požadavku klienta. Může být přeloženo také jako mise.
Zákrok Treatment
Proces, při kterém je Loutce vpraven Otisk, nebo je Agentovi naopak odebrán.

Pojmy z epizody Epitaph One (finále první série) odehrávající se v roce 2019

Skutečný Actual
Člověk, který nebyl nikdy vymazát či otištěn.
Řezník Butcher
Osoba naprogramována k zabíjení kohokoliv, kdo není naprogramován.
Pohlavár Wielder
TBA.
Vymazanec Dumb show
V minulosti Loutka. Člověk, z něhož byla vymazána jeho osobnost.
Technika Technologie Tech
Veškeré zařízení, kterým se dá přenášet signál a může tak způsobit otištění nebo vymazání.
Útočiště Safe Haven
Místo, kde se nachází „lék“ proti otištění. Dle informací od Caroline za něj vděčíme Alphovi.
Základna Exulation
Krycí kód Skutečných pro radiokomunikaci.